Các sản phẩm

Sản vật được trưng bày

Về US

  • Chúng ta là ai

    Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ GGLT Bắc Kinh là nhà sản xuất thiết bị laser chuyên nghiệp và là đơn vị tham gia đầu tiên trong ngành, đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc.Từ năm 2010, GGLT thành lập bộ phận kinh doanh trong nước, bộ phận bán hàng thị trường nước ngoài, trung tâm R&D, bộ phận sản phẩm và bộ phận hậu mãi…

Các ứng dụng

Trường hợp ngành

Tin tức

Trung tâm Tin tức