Máy giảm béo cơ thể Cryolipolysis

  • Với đầu sóng âm thanh mạnh hiệu quả mát mẻ, sóng âm thanh mạnh có thể được phát ra để làm rung các tế bào mỡ ở tốc độ tối đa và tạo ra nhiều túi khí chân không bên trong và bên ngoài tế bào mỡ, tác động mạnh mẽ đến các tế bào mỡ để tạo ra vụ nổ hướng nội và phân hủy triglycerid thành glycerol và tự do axit béo.Sau đó, sóng RF ở tần số 1M HZ được sử dụng để thải glycerol tích hợp và các axit béo tự do thông qua tuần hoàn gan.Cuối cùng, RF chân không và điện cực năng lượng được sử dụng để định vị và thắt chặt mỡ.Trong vật lý, nó được gọi là "cavitation".Vụ nổ hướng nội vi mô bên trong và bên ngoài tế bào có thể dẫn đến chuyển động phân tử tăng cường và mức năng lượng cao hơn và điều này cuối cùng sẽ khiến tế bào mỡ bị vỡ và do đó đạt được hiệu quả xây dựng cơ thể và giảm cân.