Loại bỏ mạch bằng laser diode 980nm

  • Máy loại bỏ nấm móng tay bằng laser diode 980nm có một đặc điểm cụ thể là được hấp thụ theo cách tương tự bởi nước và hemoglobin.Bởi vì các mô chứa một tỷ lệ nước cao, điều quan trọng là một tia laser phẫu thuật sẽ được hấp thụ bởi nước để mài mòn các mô đúng cách.Sự hấp thụ ánh sáng có cùng bước sóng bởi hemoglobin cũng rất quan trọng đối với quá trình đông máu và cân bằng nội môi thành công.